PGS.TS. Phạm Hồng Thái

Chức vụ: Giám đốc trung tâm nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới.

Email: phthai@vnua.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thái TS. Trần Văn Toàn

Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới.

Email: trantoan67@gmail.com

Lý lịch khoa học

Dsc 8938
 

Nguyễn Thị Thắm

Chức vụ: Kế toán

Email: tham5390@gmail.com

Lý lịch khoa học

Z1162213233070 B58f9f3dae24aa6f895d0f8baca5f1c8 Phạm Thị Bích Phương

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: ptbp1006@gmail.com

Lý lịch khoa học

74599536 1694730510663892 49823042267774976 N
Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: thanhhuyen091293@gmail.com

Lý lịch khoa học

36863991 1318336058299662 7154312657728700416 O Phan Thanh Ngọc

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email:

Lý lịch khoa học

 

Lý Trà My

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email:myly959519@gmail.com

Lý lịch khoa học

Cao Hải Nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: caohainam94@gmail.com

Lý lịch khoa học

72319798 2439435336345137 276587260978135040 O