Trung tâm nghiên cứu ong và nuôi ông nhiệt đới-Học viện Nông Nghiệp Viêt Nam

Địa chỉ: Tầng 2-nhà A khoa Nông học-Học viện Nông Nghiệp Viêt

Hotline: 0904147845

Email: honeybeecenterhua@gmail.com