Tiếp đón đoàn đại học Incheon Hàn Quốc và mở ra cơ hội hợp tác khoa học với Trung tâm Ong

Ngày 28/01/2019, Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới đã đón tiếp và tổ chức Chương trình Seminar trao đổi thông tin khoa học giữa Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới cùng đoàn trường đại học Incheon, Hàn Quốc

Tiến sĩ Nguyễn Đức Huy, phó trưởng khoa Nông học phát biểu khai mạc, tặng quà lưu niệm cho giáo sư bên đoàn đại học Incheon, Hàn Quốc

Mở đầu PGS. TS Phạm Hồng Thái, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới đã giới thiệu về đặc điểm hình thái, phân bố của loài ong nội tại Việt Nam.Tiếp theo Tiến sĩ Iliasov Rustem, Đại học Incheon, Hàn Quốc trình bày phát hiện khoa học về chủng ong nội mới, TS Hyung Wook Kwon giám đốc trung tâm Covergence Research Center for Insect Vectors & Bioresource Innovation (CRCIV) trình bày các phát hiện về tập tính loài ong. Các đại biểu thảo luận trên cơ sở các nghiên cứu đã được trình bày

       

Buổi chiều cung ngày đoàn tham quan, thu mẫu tại trại ong của Trung tâm Ong. Đại diện đoàn Đại học Incheon, Hàn Quốc đề nghị, phát triển hợp tác trao đổi sinh viên tiếp tục nghiên cứu khoa học về ong mật

         

Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp, mở ra mối quan hệ hợp tác mới giữa trung tâm Ong, Học viện Nông nghiệp Việt Nam với trường đại học Incheon, Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *