TIẾP ĐOÀN NGƯỜI NUÔI ONG XÃ VẠN XUÂN, HUYỆN TAM NÔNG,TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 16/12/2020 Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới tiếp đoàn người nuôi ong xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Nội dung giới thiệu: Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới; Giới thiệu về quy trình sản xuất sữa, bảo quản ong chúa; Giới thiệu các sản phẩm ong; Kỹ thuật nuôi ong chống rét

Một số hình ảnh của đoàn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *