Đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho học viên người Indonexia

Tại Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới, 2 học viên là anh Daniel và chị Felicioa người Indonexia đã có thời gian 10 ngày làm việc và học tập kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho ong chúa

Kỹ thuật viên của trung tâm tận tình hướng dẫn học viên

PGS. TS. Phạm Hồng Thái hướng dẫn học viên thực hành kỹ thuật ngoài trại ong

2 học viên thích thú tìm hiểu và tích cực thực hành kỹ thuật

Kết thúc khóa học, học viên được PGS.TS. Phạm Hồng Thái trao giấy chứng nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *