GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong Nhiệt đới là một đơn vị trực thuộc và được thành lập theo Quyết định số 399/QĐ-NNI ngày 13 tháng 04 năm 2006 và Quyết định sửa đổi số 640 / QĐ-NNH ngày 08 tháng 04 năm 2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt nam)

Từ thời gian thành lập đến nay Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có đề tài cấp thành phố Hà Nội được nghiệm thu với kết quả suất sắc, chuyển giao công nghệ nuôi ong tại Camphuchia được bạn bè quốc tế đánh giá cao (các đại học Camphuchia, Lào và đại học Sydney-Úc) và chuyển giao thành công cho nhiều địa phương trong nước (Lai Châu, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An…). Hiện nay Trung tâm đang là chủ trì chuyển giao dư án cấp Nhà nước (chương trình nông thôn miền núi) và dự án cấp tỉnh Thái Bình. Về sản xuất kinh doanh, Trung tâm nhân được hợp đồng cung cấp ong chúa giống cho danh nghiệp nuôi ong trị giá 1 tỷ đồng trong 2 năm (10/2014 -10/2016). Về đào tạo, Trung tâm tiếp nhân nhiều sinh viên cao học, đại học thực tập tốt nghiệp và thực hành môn học “Nuôi ong mật”. Đã đào tạo cho một sinh viên quốc tế (Camphuchia) thực tập sinh tại Trung tâm và tiếp nhận 01 sinh viên học bổng Fulbright đến từ đại học Minnesonta (Hoa kỳ) thực hành về chọn giống ong mật tại Trung tâm. Về đào tạo nguồn nhân lực của trung tâm, 01 cán bộ sẽ được đào tạo tại Hoa kỳ ở trình độ tiến sỹ, mời chuyên gia Quốc tế sang huấn luyện cho cán bộ Trung tâm về công nghệ thu tinh nhân tạo cho ong chua giống tại Trung tâm ong.

Với mục tiêu phát triển Trung tâm trở thành một doanh nghiệp kinh doanh cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động của cán bộ, nhân viên, sinh viên. Đồng thời là trung tâm sản xuất và chuyển giao các sản phẩm khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Trong những năm qua, Trung tâm đã cố gắng không ngừng để đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong thực tiễn, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất và thành tựu khoa học của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.

NHÂN SỰ TRUNG TÂM

Phạm Hồng Thái
GIÁM ĐỐC

Mô tả ….

TRẦN VĂN TOÀN
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mô tả….

NGUYỄN THỊ THẮM
KẾ TOÁN

0976546897

NGUYỄN THỊ HUYỀN
NGHIÊN CỨU VIÊN

Mô tả ….

PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG
NHÂN VIÊN

Lorem ipsum..

NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN
NGHIÊN CỨU VIÊN

Lorem ipsum..